"Profesjonalizm, solidność i terminowość świadczonych usług
oraz zaangażowanie pracowników zwiększa skuteczność
i efektywność działania firmy".,,NAVIGA-TRANS" Sp. z o.o.
ul. Sułowska 17, 51-180 Wrocław, Regon 932702717, NIP 895-17-58-114
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu-VI Wydz. Gospodarczy
KRS 0000062770, Kapitał Zakładowy 50 000,00 PLN